IT-Problem

Har du problem med dina IT-produkter?

Produkterna i vår omgivning tenderar att bli alltmer avancerade. Allt fler saker vi köper är uppkopplade mot internet. Många gånger följer en bruksanvisning med, så tjock och svårläst att vi omgående stoppar tillbaka den i förpackningen. Att skriva en bruksanvisning så alla, även den minst teknikintresserade, skall förstå är svårt. Många gånger skrivs bruksanvisningar av teknikfantaster som kan varje del av en produkt. Att då skriva utan att vara självklar, eftersom man kan allt om produkten, eller för invecklat för att man vill visa hur bra produkten fungerar är mödosamt. Det är här jag kommer in. Min ide är att dels få er att förstå teknik dels att hjälpa till att få saker som ni köpt att fungera som ni vill.

/IT-Gubben